VAT: Incl. excl.
Currency
Products   » Bookshop » Stata printed books » Product

Kvantitativa Metoder

Kvantitativa metoder behandlar grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, från enklaste variabelbeskrivning till logistisk regressionsanalys. Författarna har använt bokens underlag under flera år i metodundervisningen på universitetets grund- och forskarutbildning.


Texten och exemplen fokuserar på den kvantitativa metodens praktiska användning i analysarbetet och undviker i möjligaste mån de statistiska och matematiska aspekterna. Det gör att boken är lämplig också för den som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med forsknings- och utredningsmaterial.


I sin helhet ger boken en mycket stabil grund i tillämpad kvantitativ metod; till nytta för den som utför analyserna, såväl som för den som värderar och brukar samhälls- och beteendevetenskapliga analysresultat.


Partno: Description: Price: Qty:
51329 Kvantitativa Metoder 479 SEK

Back

CUSTOMER TYPE:

FACULTY MEMBER

STUDENT

FACULTY OR STUDENT AT:

 

OTHER ×

CUSTOMER TYPE:

FACULTY MEMBER

STUDENT

FACULTY OR STUDENT AT:

 

OTHER ×

CUSTOMER TYPE:

FACULTY MEMBER

OTHER ×